Home

webpage2

Sabri Ciftci is an associate professor and Michael W. Suleiman Chair in Arab and Arab-American Studies in the Department of Political Science at Kansas State University. He is primarily a scholar of Islam and democracy, Arab public opinion, and Turkish politics. His most recent projects examine social justice and democracy, the political implications of religious outlooks, and parliamentary behavior in Turkey. His CV can be found here. Sabri Ciftci also maintains an Academia page here.

Doç. Dr. Sabri Çiftçi Kansas Eyalet Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde  Arap ve Arap-Amerikan çalışmaları kürsüsünün başkanı olarak görev yapmaktadır. Çiftçi İslam ve demokrasi, Arap kamuoyu, ve Türk siyasal hayatı ile ilgilenmektedir. Halen sosyal adalet ve demokrasi, dinsel dünya görüşlerinin siyasal sonuçları, ve Türkiye’de parlamenter davranışı konularında çalışmaktadır. Çiftçi’nin özgeçmişine ve academia sayfasina buradan ulaşabilirsiniz.