Home

webpage2

Sabri Ciftci is an associate professor and Michael W. Suleiman Chair in Arab and Arab-American Studies in the Department of Political Science at Kansas State University. He is primarily a scholar of Islam and democracy, Muslim political attitudes, Arab public opinion, and Turkish politics. His most recent projects examine Islamist social justice and democracy, the political implications of religious outlooks in the Muslim World, and parliamentary behavior in Turkey.

Doç. Dr. Sabri Çiftçi Kansas Eyalet Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde  Arap ve Arap-Amerikan çalışmaları kürsüsünün başkanı olarak görev yapmaktadır. Çiftçi İslam ve demokrasi, İslam dünyasında siyasi tutumlar, Arap kamuoyu, ve Türkiyede parlamenter davranışları ile ilgilenmektedir. Halen Islamcı sosyal adalet ve demokrasi,  İslam dünyasında dinsel dünya görüşlerinin siyasal sonuçları, ve Türkiye’de parlamenter davranışı konularında çalışmaktadır. Çiftçi’nin özgeçmişine buradan ulaşabilirsiniz.