Home

webpage2

Sabri Ciftci is an associate professor and Michael W. Suleiman Chair in Arab and Arab-American Studies in the Department of Political Science at Kansas State University. He is primarily a scholar of Turkish politics, Islam and democracy, and Arab public opinion. His most recent projects examine the origins of representative assemblies, Islamist social justice and democracy, and parliamentary behavior in Turkey.

Doç. Dr. Sabri Çiftçi Kansas Eyalet Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde  Arap ve Arap-Amerikan çalışmaları kürsüsünün başkanı olarak görev yapmaktadır. Çiftçi Türk siyasal hayati, İslam ve demokrasi, ve Arap kamuoyu ile ilgilenmektedir. Halen temsil organlarının kökenleri, Islamcı sosyal adalet ve demokrasi,  İslam dünyasında dinsel dünya görüşlerinin siyasal sonuçları, ve Türkiye’de parlamenter davranışı konularında çalışmaktadır. Çiftçi’nin özgeçmişine buradan ulaşabilirsiniz.